Våre leveranser

MØTEROM MED VIDEOKONFERANSE

Kunden ønsket flere møterom med oppsett for videokonferanse der brukeren selv kunne velge hvilket konferansesystem de ønsket å ringe med. Vi leverte et oppsett med stor skjerm fra Samsung, og konferanseutstyr fra Konftel, konferanseutstyret tilkobles laptop via USB og støtte kjente systemer som Teams, Skype, Zoom og flere.   Systemet er betjeningsfritt og starter opp automatisk ved tilkobling av kabler.